Home  /  Apply for Review  /  Pay Online
 

Pay Online / Íocaíocht ar Líne

Further information on fees charged by the Office is available on the Fees Payable page.

You can use Visa, MasterCard, American Express or Laser to pay fees online

The Office uses Realex Payments to handle its card processing transactions. Realex provide a secure, robust and reliable payment processing service.

Tá tuilleadh eolais maidir le táillí a ghearrann an Oifig ar fáil ar an leathanach Táillí is Iníoctha.


Féadtar úsáid a bhaint as Visa, MasterCard, American ExpressLaser chun táillí a íoc ar líne

Baineann an Oifig úsáid as Íocaíochtaí Realex chun ár n-idirbhearta próiseála cárta a láimhseáil. Cuireann Realex seirbhís shlán, stuama agus iontaofa íocaíochta ar fáil.