Baile  /  Eolas Fúinn  /  Déan teagmháil linn
 

Déan teagmháil linn

Seoladh: 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2, D02 HE97.
Fón: +353-1-639 5689
Lo-call: 1890 253238
Faics: +353-1-639 5674
Riomhphost:info@oic.gov.ie

Bíonn Oifig an Choimisinéara Faisnéise oscailte ó Luain go hAoine idir 9.15 go dtí 5.30 .

Bealaí bus (Sráid Líosain): 7b, 7d, 11, 18, 25, 25a, 25b, 32x, 41x, 46a, 46e, 46n, 84x, 116, 118, 145.

Sheirbhísí Inrochtana: accessofficer@ombudsman.gov.ie