Baile  /  Foilseacháin  /  Tuarascálacha Speisialta
 

Tuarascálacha Speisialta

Alt 32 den Acht

Soláthraíonn alt 32 den Acht SF do dhiúltú rochtana ar thaifid áirithe a bhfuil toirmeasc ar a nochtadh, nó neamhnochtadh údaraithe, ag achtacháin eile.. Soláthraíonn alt 32 chomh maith go gcaithfidh gach Aire Rialtais tuarascáil a sholáthar dó i ndáil leis na hachtacháin i réimse rialachais an Aire ina bhfuil forálacha neamhnochta. Ba cheart go gcuirfeadh gach Aire cóip den tuarascáil sin roimh gach Teach den Oireachtas agus ní mór dóibh cóip a chur ar fáil don Choimisinéir chomh maith ionas to mbeadh sí in ann a tuairmí agus conclúidí a bhain leis na tuarasálacha sin i láthair chuig an gComhchoiste.