Baile  /  Foilseacháin
 

Foilseacháin

Faoin Acht FOI (alt 40), ní mór don Choimisinéir tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag cur síos ar a gníomhaíochtaí sa bhliain atá caite. Ní mór cóipeanna dá tuarascáil a chur faoi bhráid thithe uile an Oireachtais.

Sa rannóg seo is féidir leat breathnú ar Thuarascálacha Bliantúla agus Tuarascálacha Speisialta