Baile  /  Eolas Fúinn  /  Beartais agus straitéisí  /  Sheirbhísí Inrochtana
 

Sheirbhísí Inrochtana

Tá polasaithe agus straitéisí leagtha amach ag Oifig an Choimisinéara Faisnéise chun cloí lena cheanglais féin mar chomhlacht poiblí faoin Acht um Míchumas 2005.

Is í an Coimisinéir Faisnéise, Emily O'Reilly, an tOmbudsman freisin agus tá sí ina ball den Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. Roinneann Oifig an Choimisinéara Faisnéise oifigí le hOifig an Ombudsman agus leis an gCoimisiún um Chaighdeáin. Mar sin, sa rannóg seo den suíomh gréasáin, i gcás go dtagraítear don “eagraíocht” táthar ag tagairt d’Oifig an Ombudsman, d’Oifig an Choimisinéara Faisnéis agus don Choimisiún um Chaighdeáin..

Ceanglais ar an eagraíocht faoin Acht um Míchumas 2005

Mar chomhlacht poiblí, ceanglaítear ar an eagraíocht a chinntiú go gcomhlíonann sé ailt 25, 26, 27 agus 28 den Acht um Míchumas 2005 ("an tAcht").

  • Ceanglaíonn alt 25 den Acht ar an eagraíocht a chinntiú go mbeidh limistéir dá fhoirgneamh nó dá fhoirgnimh, a bhfuil cead ag an bpobal dul isteach iontu, inrochtana do dhaoine le míchumais.
  • Ceanglaíonn alt 26 den Acht ar an eagraíocht a chinntiú go mbeidh a phríomhsheirbhísí lárnacha poiblí inrochtana do dhaoine le míchumais sa mhéid is go mbíonn seo praiticiúil agus oiriúnach. Má mheasann sé gur gá, caithfidh an eagraíocht cúnamh a sholáthar do dhaoine le míchumais agus iad ag teacht ar a sheirbhísí. Sa chás gur cuí, caithfidh go mbeidh saineolas agus scileanna cuí ar fáil don eagraíocht chun comhairle a thabhairt don chomhlacht poiblí agus é á chinntiú go mbeidh a sheirbhísí inrochtana.
  • Ceanglaíonn alt 26(2) den Acht ar an eagraíocht "oifigeach rochtana" a cheapadh chun cúnamh agus treoir a sholáthar do dhaoine le míchumais agus iad ag teacht ar a sheirbhísí nó socruithe a dhéanamh don chúnamh agus chomhairle sin agus é a chomhordú.
  • Ceanglaíonn alt 27 den Acht ar an eagraíocht a chinntiú go mbeidh earraí nó seirbhísí a cheannaíonn sé inrochtana do dhaoine le míchumais.
  • Ceanglaíonn alt 28 den Acht ar an eagraíocht a chinntiú go mbeidh faisnéis a thugann sé soláthraithe i bhformáid a bheidh inrochtana do dhaoine le míchumais