Baile  /  Eolas Fúinn  /  Beartais agus straitéisí
 

Beartais agus straitéisí

Tá eolas le fáil anseo faoin Oifig agus inrochtaine, conas a chosnaímid d’eolas pearsanta agus conas a cheadaímid do chomhlachtaí eile athúsáid a bhaintas an eolas atá ar fáil don phobal. Is féidir eolas a fháil freisin ar conas iarratas um Shaoráil Faisnéise a dhéanamh ar an oifig seo. Sa chuid seo dár suíomh gréasáin tá na Lámhleabhair faoi Alt 15 agus 16 den Acht um SF.

Ar bhonn rialta cruthaíonn an Oifig doiciméid straitéise a bhíonn ina mbonn eolais dá ndéanaimid agus dá bhfuil beartaithe againn a dhéanamh amach anseo agus conas mar atá sé beartaithe againn é a fhorbairt tuilleadh. Sonraítear sna doiciméid sin ár gcur chuige i leith na Gaeilge, agus conas mar atáimid ag comhlíonadh ár ndualgas faoin gComhaontú Seirbhíse Poiblí reatha.