Baile  /  Eolas Fúinn  /  An Coimisinéir Faisnéise
 

An Choimisinéara Faisnéise Peter Tyndall

Peter TyndallCeapadh Peter Tyndall mar Choimisinéara Faisnéise ar 2 Nollaig 2013.

As Baile Átha Cliath ó dhúchas, d'fhóin an tUasal Tyndall, mar Ombudsman Seirbhísí Poiblí sa Bhreatain Bheag. Bhí sé ina Phríomhfheidhmeannach freisin ar an gComhairle Ealaíon sa Bhreatain Bheag, mar Cheann Oideachais agus Cultúir do Chumann Rialtais Áitiúil na Breataine Bige agus d'oibrigh i bpoist shinsearacha sa chúram tithíochta agus sóisialta. Díol suntais é freisin gur fhorbair sé seirbhísí tithíochta agus tacaíochta do dhaoine le deacrachtaí foghlama.

Tá MSc ag an Uasal Tyndall sa Bhainistíocht Straitéiseach ó Ollscoil Caerdydd agus tá sé pósta le triúr iníonacha