Baile  /  Cinntí  /  Cinntí
 

Cinntí

Sheas an tImscrúdaitheoir Sinsearach le breith na Comhairle diúltú don leasú a iarradh faoi alt 9 den Acht um Shaoráil Faisnéise.
D'athraigh an tImscrúdaitheoir Sinsear an cinneadh ó FSS. Fuair sí go raibh feidhm ag roinn 31(1)(b) maidir le taifid áirithe. Fuair sí freisin nach raibh feidhm ag roinn 37 maidir leis an fhaisnéis iarchoimeádta i roinnt taifead agus threoraigh sí go scaoilfí na taifid sin. Fuair sí go raibh feidhm ag roinn 37(1) agus/nó 37(7) chun an fhaisnéis iarchoimeádta a bhí fágtha a dhíolmhú.