Baile  /  Athbhreithniú a Dhéanamh
 

Athbhreithniú ag an Choimisinéir

Sa rannóg seo den suíomh gréasáin tá eolas faoi conas iarratas a dhéanamh go ndéanfadh an Coimisinéir Faisnéis athbhreithniú.

Áirítear ann eolas ar na nithe seo a leanas:

 

Áiríonn sé freisin eolas ar tháillí is iníoctha le haghaidh athbhreithnithe agus conas iarratas a chur isteach ar líne; chomh maith le conas iarratas a chur isteach as líne. Chomh maith leis sin tá seirbhís ar an suíomh chun Íocaíochtaí a dhéanamh ar Líne.

Cuirtear eolas ar fáil ar conas cinntí roimhe seo a rinne an Coimisinéir a aimsiú, ar cinntí iad a d’fhéadfadh bheith ábhartha do do chás.