Ag Tacú leat do Cheart chun Faisnéise a Bhaint Amach

Tugann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise an ceart do dhaoine rochtain a fháil ar aon taifead atá i seilbh comhlachta poiblí lena n-áirítear Ranna Rialtais, FSS agus Údaráis Áitiúla. Déanann Oifig an Choimisinéara Faisnéise athbhreithniú ar chinntí arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí i ndáil le hiarratais ar Shaoráil Faisnéise. An jab againne ná athbhreithniú a dhéanamh ar na cinntí sin ar bhealach cóir, cothrom, neamhspleách.

Chomh maith leis sin, cuireann ár n-oifig chun cinn feidhmiú an Achta um SF agus ó am go chéile foilsímid tráchtaireachtaí ar fheidhmiú an Achta um SF.

toradh i gcrioch

Nuacht is Déanaí

    Tuarascálacha Bhliantúil 2013

    Tugann an Tuarascáil Bhliantúil mionchuntas ar an méadú ar líon na ngearán, agus cuireann sí chun suntais na cásanna ba thábhachtaí a phléadh leo anuraidh.

    Tuarascálacha Bhliantúil 2013