Ag Tacú leat do Cheart chun Faisnéise a Bhaint Amach

Tugann na hAchtanna um Shaoráil Faisnéise an ceart do dhaoine rochtain a fháil ar aon taifead atá i seilbh comhlachta poiblí lena n-áirítear Ranna Rialtais, FSS agus Údaráis Áitiúla. Déanann Oifig an Choimisinéara Faisnéise athbhreithniú ar chinntí arna ndéanamh ag comhlachtaí poiblí i ndáil le hiarratais ar Shaoráil Faisnéise. An jab againne ná athbhreithniú a dhéanamh ar na cinntí sin ar bhealach cóir, cothrom, neamhspleách.

Chomh maith leis sin, cuireann ár n-oifig chun cinn feidhmiú an Achta um SF agus ó am go chéile foilsímid tráchtaireachtaí ar fheidhmiú an Achta um SF.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014

Shínigh an tUachtarán an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 Dé Máirt an 14 Deireadh Fómhair 2014, agus tháinig sé in bhfeidhm an lá sin. Is féidir teacht ar an Acht trí chliceáil ar an nasc seo a leanas http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2014/a3014.pdf

Bí feasach go bhfolaítear sna forálacha aistritheacha in alt 55 d’Acht 2014 go leanfar le haon ghníomh a tosaíodh faoi Acht 1997 agus nár críochnaíodh sular cuireadh tús le hAcht 2014 amhail is nár aisghaireadh Acht 1997. Glacann an Coimisinéir leis gurb é atá i gceist leis seo, má rinneadh iarratas um SF roimh an 14 Deireadh Fómhair 2014, caithfear déileáil le haon iarratas athbhreithnithe ina dhiaidh sin (suas go dtí agus lena n-áirítear achomhairc sna Cúirteanna) faoi Acht 1997. 

toradh i gcrioch

Nuacht is Déanaí

    Tuarascálacha Bhliantúil 2013

    Tugann an Tuarascáil Bhliantúil mionchuntas ar an méadú ar líon na ngearán, agus cuireann sí chun suntais na cásanna ba thábhachtaí a phléadh leo anuraidh.

    Tuarascálacha Bhliantúil 2013